מאמרים:

 הקשבה אמיתית לצרכי הלקוח היא הבסיס לניהול, יצירתיות והצלחה בתיק -  זה הסטנדרט שלנו.

לייעוץ מקצועי ופרטים נוספים:
072-33-80-490

חלוקת רכוש בגירושין

 

חלוקת רכוש בגירושין בעת פרידה

סוגיית חלוקת רכוש בגירושין יוצרת לעיתים את המחלוקת הכי קשה לגישור בין בני זוג, היות וכוללת נכסים משמעותיים ביותר כגון דירת מגורים, זכויות כספיות, זכויות סוציאליות אשר נצברו במשך תקופה ארוכה, מתנות שניתנו על ידי הורי בני הזוג, ירושות שהתקבלו לידי אחד מבני הזוג, ועוד.

כל סוגיית חלוקת רכוש בגירושין חלוקת רכוש בגירושין בהקשר של זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974, נבחנת לאור הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973. 

חוק יחסי ממון קובע את סוגיית  חלוקת רכוש בגירושין חלוקת רכוש בגירושין באמצעות הזכות לאיזון משאבים במועד פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות. 

סוגיית חלוקת רכוש בגירושין או בלשון החוק, איזון המשאבים, נעשה על דרך הערכת שווי נכסיו של כל אחד מבני הזוג ותשלום ההפרש.

הזכות לאיזון במסגרת  סוגיית  חלוקת רכוש בגירושין  היא זכות מוחלטת, ואינה תלויה בנסיבות או בהישגיו הכלכליים של כל אחד מבני הזוג. 

חלוקת רכוש בגירושין בדרך של איזון משאבים ניתנת לשינוי רק על ידי הסכם ממון בין בני הזוג שאושר בדרך המוסדרת בחוק יחסי ממון, ובנסיבות אלו יפעלו בני הזוג אך ורק על פי הוראות הסכם הממון (סעיף 3 (א) לחוק יחסי ממון) או בדרך עריכת הסכם  בכתב לעניין נכסים שהוסכם שלא יאוזנו (סעיף 5 (א) (3) לחוק יחסי ממון). 

חשוב לציין, כי גם הפרדה ברכוש ו/או רישום של נכס רק על שם אחד מבני הזוג אינה פוגעת בזכות לאיזון לעניין סוגיית  חלוקת רכוש בגירושין. הכלל הוא שכל הנכסים שנצברו בתקופת הנישואין הם ברי חלוקה או איזון במסגרת  חלוקת רכוש בגירושין, למעט חריגים המנויים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון. קבוצת החריגים מתייחסת בעיקר לנכסים שנרכשו לפני הנישואין או נתקבלו במתנה או ירושה בתקופת הנישואין ואינם חלק  מסוגיית  חלוקת רכוש בגירושין.

כמו כן נציין, כי יחס  חלוקת רכוש בגירושין באיזון משאבים הוא שוויוני, אולם ניתן לבית המשפט שיקול דעת לחרוג ממנו. הוראות סעיפים 8-7 לחוק יחסי ממון מקנות לבית המשפט שיקול דעת וסמכויות מיוחדות לשנות את בסיס האיזון ואת יחס האיזון בשל שיקולי צדק, בגדר מתן סעד מן היושר.

כך למשל, לעיתים קובע בית המשפט במסגרת  חלוקת רכוש בגירושין  כי חלוקת דירת המגורים ו/או הזכויות הסוציאליות בין בני זוג, לא תהא 50-50 אלא ביחס חלוקה אחר, לדוגמא, 70-30, 60-40.

ראוי להדגיש, כי במידה והמדובר בבני זוג הנשואים טרם 1974 או ידועים בציבור, הדברים שונים במידה מסוימת, היות  וחוק יחסי ממון אינו חל עליהם, אלא חלה עליהם חזקת השיתוף ודרך  חלוקת רכוש בגירושין הינה שונה. 

על-פי הלכת השיתוף בזכויות, חזקה על בני זוג, המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, כי הרכוש שנצבר מצוי בבעלותם המשותפת. זאת, אף אם הנכסים רשומים על שם בן הזוג האחד, או נמצאים בחזקתו הבלעדית. 

יש לזכור כי לצד הלכת השיתוף בזכויות מתקיימת גם הלכת שיתוף בחובות. חזקת השיתוף בחובות משלימה את חזקת השיתוף בנכסים. בן הזוג הנהנה מפירות השותפות עם בן זוגו, חייב לשאת בעול החובות שנוצרו במהלך החיים המשותפים. החזקה בדבר שיתוף ובחובות ניתנת לסתירה. יכולים בני זוג להסכים ביניהם שאחד מהם ירכוש נכס או ינהל עסק כלשהו באופן שיהא רכושו הבלעדי ועל סיכונו בלבד. 

כמו כן נציין, כי בפסיקה גובשו כמה חריגים המקהים מעוקצה של הלכת השיתוף בחובות, ובכלל זה חובות בעלי אופי אישי מובהק; חובות שנוצרו מהוצאות על רכוש נפרד; הוצאות אשר נעשו תוך כדי הפרת נאמנות, למשל לשם החזקת מאהב או מאהבת. על רקע זה לא הוכר כמשותף חוב שנוצר כתוצאה מפעולה חריגה, שהוגדרה כ"מניפולציה כספית", של אחד מבני הזוג. כפי שבהלכת השיתוף בזכויות, כך גם ביחס להלכת השיתוף בחובות: נטל ההוכחה כי חוב מסוים יוצא מתחולת השיתוף בחובות הוא על הצד הטוען זאת.

חשוב לציין כי ישנם מספר הבדלים מהותיים בין החלת חזקת השיתוף על ידועים בציבור לבין החלתה על בני זוג נשואים מלפני 1974. כך למשל, על ידועים בציבור, שמרצונם נמנעו מנישואין ולא עקב מגבלות בדין האישי חל נטל הוכחה גבוה יותר על הטוען לכוונת שיתוף בנכסים, מזה החל על אדם נשוי בנסיבות דומות.

חשוב לציין כי חזקת השיתוף החלה אצל בני זוג שנישאו לפני 1974,  וזאת בהעדר ראיה לסתור (כלומר: אורח חיים תקין ומאמץ משותף) אינה מוגבלת לנכסים "משפחתיים" בלבד (כגון דירת המגורים, רהיטים, מטלטלי משק הבית והמכונית המשפחתית) וחלה היא גם ביחס לזכויות סוציאליות כפיצויי פיטורין, זכויות פנסיה, חיסכון בביטוח מנהלים וכיוצא בזה, וכן אף כוללת נכסים עסקיים. כמו כן, השיתוף בנכסים העסקיים חל גם כאשר הבעל אינו משתף את אשתו בעסקיו ואף אינו מגלה לה אודותם. יש שנכללים בה גם נכסים שלפני הנישואין או נכסים שניתנו במתנה או בירושה לאחד מבני הזוג לאחר הנישואין. 

ואולם, מנגד, הרי שאצל בני-זוג ידועים בציבור, הקמתה של חזקת שיתוף - שלא הובאו ראיות לסתירתה - עשויה להעיד רק על שיתוף בנכסים המשמשים אותם בחיי היום יום, או שנצברו על ידם במשותף.

לסיכום, הליך חלוקת רכוש בגירושין הינו בעל משמעות רבה להמשך ההליך, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף בדבר הזכויות המשפטיות בכל אחד מהנושאים הרלוונטיים.
 
 
 עורך דין ערן דוידוב | 072-33-80-490 
 
פנה אלינו עוד היום לקביעת פגישת הכרות ויעוץ מקצועי ראשוני חינם!
חייגו 072-33-80-490


או מלאו פרטים ונחזור אליך מידית

 

 
רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן, מגדל משה אביב (קומה 19), 52520,
בסמוך לרכבת מרכז (צומת עלית)