מאמרים:

 הקשבה אמיתית לצרכי הלקוח היא הבסיס לניהול, יצירתיות והצלחה בתיק -  זה הסטנדרט שלנו.

לייעוץ מקצועי ופרטים נוספים:
072-33-80-490

מזונות ילדים - עיקרי ההלכה החדשה

דמי מזונות ילדים

בעבר, פסיקת בתי המשפט באשר למזונות ילדים הייתה כי ע"פ חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט - 1959) חובת דמי מזונות ילדים נופלת בעיקרה על כתפי אב, יהודי, וזאת היות כי אב חייב בדמי מזונות ילדים קטינים לפי הוראת הדין האישי החל עליו. 

בשנים האחרונות, בהתאם לשינויים והתפתחות פסיקת בית המשפט, נלקח  בחשבון בחישוב דמי מזונות ילדים פרמטר מרכזי ביותר שהינו היקף הסדרי הראיה בין הילדים להורים, ובמילים אחרות, זמני אחזקת הילדים אצל כל אחד מההורים הפך לקריטי בחישוב דמי מזונות ילדים. כך לדוגמא, זמני אחזקה רחבים, הקרובים ל- 50% יכלו להביא להפחתת דמי מזונות ילדים ב- 50% בקירוב, הכל ע"פ נסיבות העניין ושיקול דעתו של בית המשפט.

ביולי 2017 חל שינוי של ממש, כאשר ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון בע"מ 919 (בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית  (19.07.2017) על פיו בנוגע לדמי מזונות ילדים בגילאים 18-6 חבים שני ההורים באופן שווה בדמי מזונות ילדיהם, תוך שהחלוקה בהשתתפות בהוצאות הילדים (כלכלה, מדור, חינוך) תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, ובהתאם לחלוקת הימים של החזקת הילדים אצל כל אחד מההורים, המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה.

השינוי שחל הוא משמעותי ביותר לעניין דמי מזונות ילדים, היות ובמקרים שבהם מתקיימת משמורת פיזית משותפת (חלוקה שוויונית של הסדרי השהיה של הילדים אצל ההורים), וההכנסה של כל אחד מההורים שווה, ישא כל הורה בעצמו בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים, לרבות מדור, ולכן הוצאות אלה "יתקזזו" ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים, וייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות, אלא "צרכים אחרים" (כגון ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי ועוד). 
במקרה זה למשל, לא ישולמו כלל  דמי מזונות ילדים.

ואולם, כאשר ההכנסה של ההורים אינה שווה ו/או הסדרי השהייה של הילדים אצל ההורים אינם שווים, יקבע בית המשפט את גובה דמי מזונות ילדים בהתאם לנסיבות העניין וליחס ההכנסות והסדרי הראיה של הילדים אצל ההורים.

המשמעות הרבה בכל הנוגע לגובה דמי מזונות הילדים שיש לחלוקת הסדרי הראיה של הילדים אצל ההורים, יכולה להביא למחלוקת משמעותית בין בני הזוג, או להסדר משמעותי, ויש לקחת זאת בחשבון כבר מתחילת ההליך המשפטי.

בשנה האחרונה מאז פסיקת בית המשפט העליון התקבלו פסקי דין רבים על ידי בתי המשפט לעניני משפחה, אשר יישמו את ההלכה של בית המשפט העליון בפועל, בכל הנוגע לגובה לדמי מזונות הילדים, ואולם, ניתן לראות כי בתי המשפט מפעילים את שיקול הדעת הנתון להם במקרים רבים, ונמנעים מהפעלה של נוסחאות טכניות לצורך קביעת גובה דמי המזונות.

כך למשל, הצרכים ההכרחיים, הבסיסיים, הנכללים במי מזונות לילדים כוללים הוצאות כלכלה, ביגוד, חינוך, דיור, הוצאות דיור. בנוגע לאותם צרכים בסיסיים, בית המשפט מתחשב בבואו לקבוע גובה דמי המזונות, בהיקף הכנסות כל אחד מהצדדים,  לרבות הכנסות המתקבלות מנכסים אחרים, ופוטנציאל השתכרות, בנסיבות הספציפיות של אותו מקרה, בזהות ההורה הדומיננטי אשר עליו נופת מרבית נטל גידול הילדים, ועוד.

בנוסף יש לציין, כי בכל הנוגע להפחתת דמי מזונות ילדים או הגדלת דמי מזונות, מפעילים בתי המשפט כיום את שיקול הדעת הרחב הנתון להם, וכך לדוגמא, נקבע על ידי בית המשפט לעניני משפחה בפתח תקוה כי ההלכה של בית המשפט העליון יכול להוות בנסיבות המתאימות "שינוי נסיבות מהותי" הדרוש לדיון חדש בשאלת גובה דמי המזונות הילדים, בניגוד להסכם גירושין או פסק דין קודמים.

לסיכום, הליך קביעת דמי מזונות ילדים, הינו בעל משמעות כספית רבה, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף בדבר האפשרויות והזכויות המשפטיות.
 
 עורך דין ערן דוידוב | 072-33-80-490 
 
פנה אלינו עוד היום לקביעת פגישת הכרות ויעוץ מקצועי ראשוני חינם!
חייגו 072-33-80-490


או מלאו פרטים ונחזור אליך מידית

 

 
רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן, מגדל משה אביב (קומה 19), 52520,
בסמוך לרכבת מרכז (צומת עלית)