תביעות רכוש

תביעות רכוש במסגרת הליכי גירושין
בכל תיק גירושין המתנהל בין בני זוג המחליטים על פרידה, עולה סוגיית חלוקת הרכוש המשותף השייך לשני בני הזוג. על פי החוק הישראלי, חלוקת הרכוש המשותף מתבצעת בהתאם למועדי נישואיהם, כאשר על כלל הזוגות אשר נישאו מתחילת שנת 1974 ואילך חלה חובת חוק יחסי הממון והסדר איזון המשאבים במסגרתו מתקיימת חלוקה שוויונית של הרכוש המשותף. 

תביעות רכוש במסגרת ניהול תיק גירושין יכולים להתקיים בכל אותם מצבים בהם אחד מבני הזוג מחליט על תביעת רכוש שאינו נמנה על הרכוש המשותף לבני הזוג, לרבות, דירה מלפני הנישואין אותה רכש או ירש בן הזוג השני. תביעות רכוש במסגרת הליכי גירושין יכולים להתנהל גם על רקע חובות אותן צבר אחד מבני הזוג לאורך תקופת הנישואין.

בכל אותם מקרים בהם לרשות בני הזוג עומדת דירת מגורים משותפת, בפני בני הזוג עומדות מספר אפשרויות למימוש הנכס המשותף להם, לרבות, מכירת הדירה והחזר המשכנתא אשר ניטלה לצרכי רכישת הדירה, רכישה הדירה על ידי אחד מבני הזוג בהתאם לחלקו היחסי בשווי הדירה ועוד. 

ענייני רכוש משותף ואופן חלוקתו נחשבים בכל תיק גירושין המתנהל בין בני זוג המחליטים על פרידה, לאחת מהסוגיות המשפטיות המורכבות ביותר, ולכן, אנו ממליצים לכם להיוועץ בנושא (מוקדם ככל הניתן) עם עורך דין דיני משפחה העוסק ומתמחה בליווי הליכי גירושין על כל היבטיו ורבדיו המשפטיים, לרבות, ענייני חלוקת רכוש משותף ואופן ההתמודדות עם תביעות רכוש בנוגע למימוש בעלות חלקית על דירה מלפני הנישואין. 

אנחנו במשרד עורכי הדין ערן דוידוב, עוסקים ומתמחים במתן שירותים משפטיים לאורך כל הליך הגירושין, ובין יתר מהתמחויות המקצועיות שלנו תוכלו למצוא התמחות מיוחדת בניהול תביעות רכוש המופנים כנגד אחד מבני הזוג במסגרת ניהול הליכי גירושין. 

השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו לכל אחד ואחת מכם המוצא את עצמו מעורב בהליכי גירושין, נועדו בין היתר להגן על מלוא הזכויות והאינטרסים המשפטיים העומדים לרשותכם לאורך כל ההליך המשפטי, וזאת בנוסף לשירותים משפטיים אותם אנו מציעים לבני הזוג במסגרת עריכת הסכם גירושין משותף. 
 

מאמרים: