נישואין וגירושין בבית הדין הרבני

ראשית נבהיר עיקרון העל, כי סמכות בית הדין הרבני חלה על כל ענייני הנישואין והגירושין בישראל.

אך נפריד, סוגיית הגירושין, לרבות הכתובה, ושלום הבית, מצויה בסמכות בלעדית וייחודית של בית הדין הרבני, ואילו באשר לסוגיות הרכוש, מזונות האישה, ושאלת החזקת הילדים, המדובר בסמכות מקבילה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לעניני משפחה.

אם כך, הכיצד נקבע איזו ערכאה תדון בסוגיות אלו? התשובה נעוצה בנסיבות העניין, כך למשל: אם הוגשה תביעה ראשונה בזמן לבית הדין הרבני, ונכרכו אליה סוגיות מעין אלו, יידונו סוגיות אלו בבית הדין הרבני, אלא אם כן, נפלו פגמים בכריכת הסוגיות, וזאת יש לבחון על פי התנאים המצטברים הבאים: כנות התביעה, כנות הכריכה ובצועה כדין. 

החלטה בדבר אישור הסמכות לדון בסוגיות כאמור, יכולה להינתן על ידי בית הדין הרבני אליו הוגשו התביעות או בית המשפט לעניני משפחה, והמשמעות למתן החלטה קודמת הינה רבה.

מאמרים: