מאמרים:

 הקשבה אמיתית לצרכי הלקוח היא הבסיס לניהול, יצירתיות והצלחה בתיק -  זה הסטנדרט שלנו.

לייעוץ מקצועי ופרטים נוספים:
072-33-80-490

משמורת וחינוך - על קצה המזלג


המשמעות הרבה בכל הנוגע לגובה מזונות הילדים שיש לקביעת המשמורת הפיזית, כלומר, לחלוקת הסדרי הראיה של הילדים אצל ההורים, יכולה להביא למחלוקת משמעותית בין בני הזוג, ויש לקחת זאת בחשבון כבר מתחילת ההליך המשפטי.

על פי חוק הכשרות והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, כל אחד מהורי הילדים הוא האפוטרופוס הטבעי של ילדו.

מכוח האפוטרופסות, נובעות זכויות וחובות של ההורים כלפי הקטין, ובראשם הדאגה הנמשכת לפעול על פי טובתו של הקטין.

כמו כן, כפי שקבוע בחוק כאמור, תפקידי ההורים כוללים את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו. 

חשוב לדעת כי כל ההחלטות בעניין חינוכו של קטין מהוות חלק מהכרעות המשותפות שעל הורים לקבל במהלך השוטף של גידול ילדיהם, גם לאחר פרידת ההורים (סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). בעניין זה יש לציין כי במידה וההורים אינם מצליחים להגיע לכדי החלטה מוסכמת זכאי כל אחד מהם לפנות  לבית המשפט אשר יכריע בעניין, בהתאם לעקרון טובתו של הקטין (סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). 

עוד יש לציין ולדעת כי בסוגיית משמורת קטינים עומד בגאון עקרון טובת הילד אשר הינו עקרון על וניצב כעקרון מנחה. מכאן ברור, עת מכריע בית המשפט בסוגיית המשמורת והסדרי הראיה, יעשה זאת לאורו של עקרון טובת הילד כעקרון על. היטיב לתאר זאת במילותיו שופט בית המשפט העליון מישאל חשין: "קטן הוא אדם, הוא בן-אדם, הוא איש - גם אם איש קטן בממדיו. ואיש, גם איש קטן, זכאי בכל זכויותיו של איש גדול".

כיום, קיימת חזקת הגיל הרך, הניתנת לסתירה, שעוגנה בחוק הכשרות המשפטית, הקובעת כי טובת ילדים עד גיל 6, הינה להיות במשמורת הבלעדית של אמם. חשוב בענין זה לציין כי לאחרונה, אישר שר המשפטים את המלצות וועדת ציבורית הקרויה "וועדת שניט", אשר המליצה לקבוע בחקיקה כי חזקת הגיל הרך תבוטל, כשנקודת המוצא היא טובת הילד, המצריכה, כך לדעת חברי הוועדה, שותפות שווה של שני ההורים באחריות על ילדיהם ובקבלת החלטות מהותיות בעניינם. 

בנוסף, בפועל, ובכפוף לתסקיר של פקידת סעד, בתי המשפט כיום קובעים ברוב המקרים משמורת משפטית משותפת, כאשר לגבי המשמורת הפיזית יש משמעות רבה להמלצות התסקיר, ולכל אלו, השלכות מהותיות על גובה מזונות הילידים, היות ויחס החזקת הילדים אצל מי מההורים מהווה משקל רב בקביעת גובה המזונות.

יש לציין כי השיקולים אותם ישקול בית המשפט בבואו לדון בסוגיית משמורת והסדרי ראיה: שמירת קשר תקין של הקטין עם שני הוריו, רצון הילד, יציבות והמשכיות בחיי הילד, תפקודו ההורי של ההורה הלא משמורן. את ההכרעה בעניין טובת קטין מבסס בית המשפט על המכלול הראיות הפרושות בפניו. על מסכת הראיות נמנים גם הכלים המקצועיים העומדים לרשות בית המשפט. כלים אלה כוללים, בין היתר, תסקירי סעד, חוות דעת מומחים בתחום הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, והמלצות של יחידת הסיוע כיועץ לבית המשפט. 

לסיכום, הליך קביעת המשמורת והסדרי הראיה הינו בעל משמעות רבה להמשך ההליך, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף בדבר הזכויות המשפטיות בכל אחד מהנושאים הרלוונטיים.
 
 עורך דין ערן דוידוב | 072-33-80-490 
 
פנה אלינו עוד היום לקביעת פגישת הכרות ויעוץ מקצועי ראשוני חינם!
חייגו 072-33-80-490


או מלאו פרטים ונחזור אליך מידית

 

 

רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן, מגדל משה אביב (קומה 19), 52520,
בסמוך לרכבת מרכז (צומת עלית)