דיני צוואות

מהי צוואה ואילו סוגי צוואות מוגדרים בחוק הישראלי? על כך ועוד במאמר שלפניכם. 

חוק הירושה המונהג בישראל מאז שנת 1954, הינו חוק העוסק במכלול ההיבטים המשפטיים הנלווים לתחום דיני צוואות וירושה. חוק זה מגדיר את המונח צוואה כמסמך משפטי אשר נועד להסדיר את רצונותיו של המצווה (מוריש) בכל הנוגע לאופן חלוקת הנכסים והרכוש העומד לרשותו, ובהוראות החוק מוגדרים ארבעה סוגי צוואות אותן ניתן לערוך: צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה, צוואה בפני רשות וצוואה בעדים. 

מהי צוואה בכתב יד? 
סעיף מספר 19 בחוק הירושה קובע שצוואה בכתב יד הינה צוואה הנערכת בכתב ידו של המצווה ועל גביה מופיע תאריך המציין את יום עריכתה. 

מהי צוואה בעל פה? 
צוואה בעל פה הינה צוואה המושמעת על ידי המצווה בפני שני עדים, וזאת בהתאם לסעיף מספר 23 בחוק הירושה. סוג זה של צוואה אומנם איננו נפוץ בעידן הנוכחי בו אנו חיים, אך דיני צוואות בחוק הירושה מתירים שימוש בצוואה מסוג צוואה בעל פה בכל אותם מקרים בהם שומעי הצוואה (שני עדים) עורכים בכתב את הצוואה שבעל פה ומוסרים אותה לרשם הירושה. 

מהי צוואה בפני רשות?
צוואה בעדים מתוקנת בחוק הירושה באמצעות סעיף מספר 22 לחוק והיא ידועה כיום בשם צוואה נוטריונית הנערכת בפני עורך דין המתמחה בתחום דיני צוואות. צוואה זו הינה בעלת תוקף משפטי בכל אותם מקרים בהם היא נערכת בעל פה או בכתב ומוגשת בפני רשות, קרי: שופט, רשם בית משפט, חבר בית דין רבני, רשם הירושות, נוטריון או עורך דין. כיום, ניתן לערוך צוואה בפני רשות גם באמצעים דיגיטליים כגון צילום מוסרט של המצווה מקריא בקולו את צוואתו, וזאת במידה ולמסמך המצולם מצורף כתב צוואה עליו חתום המצווה. 

מהי צוואה בעדים? 
צוואה בעדים הינה צוואה הנערכת על ידי המצווה ועליה חתומים 2 עדים שגילם המינימאלי הינו 18 שנה ושאף אחד מהם איננו נכלל ברשימת היורשים. צוואה זו הינה בעלת תקפות משפטית אך ורק עם הופעת חתימתם של העדים על גבי מסמך הצוואה. 
חשוב לדעת: ניתן לפעול למטרות שינוי צוואה מסוג מסוים של צוואה לסוג אחר של צוואה, וזאת בהתאם לתקנות המופיעות בחוק בכל הנוגע להליכי שינוי צוואה. 
 
 

מאמרים: